Aščinica ASDŽ

Mjesto tradicionalne bosanske kuhinje

Naša mala priča

Aščinice su izvorno mali restorani koji su radili u čaršijama u trgovačkom dijelu, i služile su ručak radnicima, trgovcima, radile bi do cca. 14 h sata dok je čaršija radila kao centar. S vremenom su se aščinice modernizirale i počele primjenjivati uobičajeno radno vrijeme. Aščinica Asdž je osnovana 1994. godine, prvobitno je bila klasična aščinica s desetak jela u ponudi